Teenuse sisu ja tegevused

Ettevõtte tegevusega kaasneb kohustus pidada raamatupidamise arvestust. Läbipaistev ning süsteemne raamatupidamine võimaldab ettevõtte juhtidel pidevalt jälgida firma finantsseisu ning sellest tulenevalt korraldada ettevõtte tööd ja seada lühema- ja pikemaajalisi eesmärke.

Meie pakutav teenus sisaldab:

  • Raamatupidamisarvestust
  • Palgaarvestust
  • Maksude arvestust
  • Ettevõtete raamatupidamise siseeeskirjade ja kontoplaani väljatöötamist
  • Informatsiooni andmist ettevõtte majandusnäitajate kohta vastavalt kliendi soovile
  • Aruannete koostamist ja esitamist Maksu- ja tolliametile vastavalt Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud korrale ja tähtaegadele
  • Aruannete koostamist ja esitamist Äriregistrile ja Statistikaametile vastavalt Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud korrale ja tähtaegadele
  • Majandusaasta aruande koostamist

Meie klientide ülesandeks jääb vaid algdokumentide kokkukogumine ja õigeaegne esitamine.

Soovime meeldivat koostööd!kaustad