Võlanõustamisteenuse sisu

Pakutavas teenuses sisaldub vastavalt kliendi vajadustele ja soovidele nõustamine järgnevates küsimustes:

  • Võlgniku õigused  ja kohustused
  • Võimalikud kokkulepped võlausaldajatega, sh. notariaalne võlatunnistus
  • Võlgnevuse sissenõudmine hagimenetluses ja maksekäsu kiirmenetluses
  • Nõude aegumine
  • Võlgade ümberkujundamine, ümberkujundamiskava koostamine
  • Eraisiku pankrot
  • Arestimisele mittekuuluva sissetuleku tagamine
  • Pere-eelarve koostamine

Teenuse hind:  21 €/tund; nõustamine kohtumenetlustes 25-35 €/tund