Kas kohus kaitseb laenuärisid?

 

Kohtulahendite analüüsist selgub, et otsused tehakse enamasti liigkasuvõtlike ettevõtete heaks.

EBS-is eelmise aasta lõpus magistritööd kaitsnud Kristiine Naska uuris töö tarbeks 112 kiirlaenuteemalist tsiviilkohtulahendit aastatest 2008–2013. Kõige olulisem ja ühtlasi ka kurvem avastus, mis Naskale lahenditest silma hakkas, oli see, kuidas pea eranditult on esimese astme kohus (ja sealt tavaliselt edasi ei kaevatagi) õiguse andnud liigkasuvõtlikele kiirlaenuäridele, mõistes võlgnikult välja kõik võimalikud lisakulud ja -nõuded.

„Juba alguses, kui olin alles kümmekond lahendit läbi töötanud, avaldus nende muster väga selgelt kiirlaenuäride kasuks. Iga järgneva lahendiga ja heauskse kodanikuna lootsin, et tuleb ka erandeid ja kohus on ikkagi see, kes inimest aitab,” rääkis Naska töö tulemustest. „95% juhtudest kohus kahjuks ei süüvigi sellesse, kas makseraskustesse sattunud inimesele on hagis esitatud viivised ning lisatasud õiglased ja mõistlikud, ning langetab n-ö standardseid otsuseid kiirlaenufirmade kasuks.”

Allikas:    27. märts 2014 04:31 arileht.delfi.ee, Ann-Marii Nergi