Võlanõustamine – kellele ja milleks?

VõlanõustamineVõlanõustaja poole võiksid pöörduda need inimesed, kes on sattunud raskustesse võetud rahaliste kohustuste täitmisel ja kellel endal ei ole piisavalt teadmisi ja oskusi võlgadega seonduvate küsimuste lahendamiseks.

Viimasel ajal on Eestis kasvanud nende inimeste hulk, kes on jäänud hätta kiirlaenudega.
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi andmetel on 1.12.13 seisuga vähemalt 42 069 kiirlaenunõuet  sissenõudmisel inkassofirmade kaudu ja  23 275 kiirlaenukontorite nõuet kohtumenetluses. (MKM  „Kiirlaenuturg – analüüs ja ettepanekud“  Veebruar 2014)

Makseraskuste tekkimise puhul on kindlasti oluline probleemiga tegelemine – need, kes sellega ei tegele, sattuvad tavaliselt (viiviste, inkasso-, kohtu-. ja täitemenetluse kulude lisandumise tõttu) veelgi suurematesse raskustesse.

Kasulikke nõuandeid võib leida ka pankade kodulehtedelt, kuid pankade antavad nõuanded võivad olla siiski pisut kallutatud laenuandjate huvide suunas.
Nõuannete kallutatust aitab vältida erapooletu nõustaja poole pöördumine. Nõustaja selgitab kliendile tema õigusi ja kohustusi, aitab hinnata nõuete seaduslikkust ja leida sobivaima lahenduse.

Soovitusi vaata ka http://volanoustamine.minuraha.ee/